07/06/2018

Rijbewijs B – Auto

Om een voertuig te besturen moet je uiteraard beschikken over een correct rijbewijs B. Dit is er zeker niet eenvoudiger op geworden de laatste tijd. De Vlaamse Regering heeft heel wat werk gestoken in de hervorming van de Vlaamse rijopleiding. Maar wat betekend dit nu concreet voor jou? Bekijk hier een beknopt overzicht van de verschillende stappen die je al dan niet moet ondernemen!

Om een auto te besturen moet je beschikken over een rijbewijs B. Vooraleer je een voorlopig rijbewijs kan aanvragen op het gemeentehuis zal je een theoretisch examen moeten afleggen in één van de examencentra.

Test je kennis

Wil je alvast even kijken hoe je kennis is van de wegcode? Doe dan een gratis examen rijbewijs B online dankzij snelleropweg.be!

Theorie

Voor je naar het examencentrum gaat kan je je best grondig voorbereiden. Ga er niet van uit dat wanneer je slaagt voor het gratis theorie examen rijbewijs B, je ook effectief zal slagen in het examencentrum. Het gratis examen is slechts een beperkt deel van de leerstof.

Om je voor te bereiden op het theorie examen rijbewijs B kan je zelfstudie toepassen. Gelukkig sta je er niet écht alleen voor en is snelleropweg.be jouw ultieme studiepartner. Kijk eens in onze webshop, we hebben tal van tools waardoor je zeker geslaagd bent voor het theorie examen rijbewijs B. Je kan online proefexamens rijbewijs B maken of je kan kiezen voor een online cursus theorie en proefexamens!

Leer je moeilijk zelfstandig? Dan kan je ook terecht in een rijschool om theorieles te volgen. Dit is een cursus van 12u. Wil je graag samen met een rijschool aan de slag met een online cursus? Kijk hier dan even welke rijscholen een online cursus aanbieden!

Voorwaarde voor het afleggen van een theoretisch examen rijbewijs B:

 • Minimumleeftijd: vanaf 17 jaar.
 • Sinds juni 2017 wordt er in het theoretisch examen categorie B in Vlaanderen een onderscheid gemaakt tussen zware fouten en lichte fouten.
  De beoordeling: Je start met 50 punten. Bij een fout antwoord verlies je één punt, behalve bij vragen over overtredingen van de derde of vierde graad of het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid. Dan verlies je vijf punten. Je moet minstens 41/50 scoren om te slagen.
 • Dit examen mag afgelegd worden zonder eerst lessen te hebben gevolgd. Maar wie 2 keer na elkaar niet slaagt, moet voor een derde deelname een bewijs voorleggen van een scholing (12 uur) in een erkende rijschool. Die lessen gelden 3 jaar.
 • Je kan het theorie-examen afleggen in een examencentrum naar keuze. Op de website van GOCA vindt je een overzicht van alle examencentra.
 • Alle examencentra rekenen hetzelfde tarief aan.

Voorlopig rijbewijs

 • Wie slaagt voor het theoretisch examen, krijgt een attest.
 • Dat attest is 3 jaar geldig.
 • Met het attest kan een voorlopig rijbewijs aangevraagd worden bij het gemeentebestuur. Er zijn 2 types van voorlopig rijbewijs.
  1. Voorlopig rijbewijs met begeleider. Er kunnen maximaal 2 begeleiders vermeld worden op het voorlopig rijbewijs.
   Sinds oktober 2017 moet in Vlaanderen de begeleider een vormingsmoment volgen van 3 uur vóór hij begeleider kan worden en op het voorlopig rijbewijs kan worden vermeld.
  2. Voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Hiervoor moet je eerst 20 uur praktijkles volgen bij een erkende rijschool. Als de rijschool oordeelt dat je in staat bent om alleen verder te oefenen, krijg je een bekwaamheidsattest. Met dat attest kan je een voorlopig rijbewijs krijgen waarmee je alleen verder mag oefenen.
 • Als je voorlopig rijbewijs niet meer geldig is, is er momenteel een wachttijd vooraleer je een nieuw kunt aanvragen. Die regeling wordt in de toekomst aangepast.

Vormingsmoment

Sinds 1 oktober 2017 moet je als begeleider eerst een vormingsmoment van 3 uur volgen in een erkende rijschool. Zonder dit attest kan je niet opgenomen worden als begeleider op het voorlopig rijbewijs.

 • De prijs voor deze cursus van drie uur bedraagt €20 per begeleider, als leerling-bestuurder mag je gratis deelnemen aan het vormingsmoment.
 • Je krijgt voldoende praktische tips om het leer- en oefenproces met je leerling op een veilige manier aan te pakken.
 • Dit is geen test van je kennis van je wegcode maar na het volgen van het vormingsmoment ontvang je een begeleidersattest. Dit attest is 10 jaar geldig.
 • Bij het aanvragen van je voorlopig rijbewijs moet je het begeleidersattest van elke begeleider kunnen voorleggen.

Benieuwd waar je het vormingsmoment kan volgen bij jou in de buurt? Hier kan je een overzicht vinden!

Aan welke voorwaarde moet ik voldoen om begeleider te worden? 

 • Ingeschreven in het Belgisch rijksregister, houder & drager van een identiteitsdocument afgegeven in België.
 • Minstens 8 jaar houder en dragen van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig voor het besturen van de auto waarin je je leerling begeleidt.
 • Je mag niet vervallen zijn of gedurende de laatste 3 jaar niet vervallen zijn geweest van het recht om een motorvoertuig te besturen.
 • Verplicht volgen van een vormingsmoment waarna je houder bent van het begeleidersattest.

Praktische opleiding / Oefenperiode

In Vlaanderen is de duur van de oefenperiode veranderd: wie sinds 1-10-2017 een voorlopig rijbewijs heeft aangevraagd bij de gemeente, moet minimaal 9 maanden oefenen met een voorlopig rijbewijs vóór die het praktisch rijexamen kan afleggen.

Voorlopig rijbewijs met begeleider: 

 • Mogelijk vanaf 17 jaar.
 • Geldigheidsduur van maximaal 36 maanden.
 • Een minimale oefenperiode van 9 maanden geldt voor iedereen die vanaf 1/10/2017 het voorlopig rijbewijs aanvraagt.
 • Maximaal 2 begeleiders dewelke beide in het bezit zijn van het begeleidersattest.
 • Enkel oefenen met één of beide begeleiders aanwezig of met een erkende rijlesgever

Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: 

 • Mogelijk vanaf 18 jaar.
 • Geldigheidsduur van maximaal 18 maanden.
 • Een minimale oefenperiode van 9 maanden geldt voor iedereen die vanaf 1/10/2017 het voorlopig rijbewijs aanvraagt.
 • Je volgt minimaal 20 uur rijles bij een erkende rijschool. Als de rijschool oordeelt dat je in staat bent om alleen verder te oefenen, krijg je een bekwaamheidsattest. Met dat attest kan je een voorlopig rijbewijs krijgen waarmee je alleen verder mag oefenen.
 • Je mag alleen of met maximum twee passagiers oefenen gedurende de oefenperiode van 9 maanden. Deze 2 passagiers hebben minstens 8 jaar hun rijbewijs en zijn niet vervallen van het recht tot sturen.

Voorwaarden van de oefenperiode: 

 • Je mag niet met de auto rijden tussen 22 uur en 6 uur de volgende dag op vrijdag, zaterdag, zondag én op de vooravond van en op wettelijke feestdagen zelf.
 • Verplicht het reglementaire L-teken achteraan op het voertuig. Heb je er nog geen? Bestel je L-sticker bij ons en krijg hem binnen de 3 dagen in je brievenbus!
 • Indien je met een begeleider oefent moet er naast de gewone achteruitkijkspiegel in de auto ook een tweede achteruitkijkspiegel aanwezig zijn. Bestel hem snel en eenvoudig bij snelleropweg.be
 • Wat niet mag; commercieel goederenvervoer, aanhangwagen trekken, in het buitenland rijden.

Praktische examen

 • Je mag het praktijkexamen afleggen vanaf 18 jaar.
 • Je moet de minimale oefenperiode van 9 maanden doorlopen hebben.
 • Sinds juni 2017 is het praktijkexamen categorie B in Vlaanderen veranderd. De kandidaat moet:
  • door loting 2 van 6 mogelijke manoeuvres kunnen uitvoeren
  • zelfstandig een op voorhand bepaalde bestemming bereiken met gps of door verkeersborden te volgen, dus zonder aanwijzingen van de examinator
  • op de computer een risico-perceptietest uitvoeren.
 • Je kan het praktijkexamen afleggen in een examencentrum naar keuze. Op de website van GOCA vindt je een overzicht van alle examencentra.
 • Alle examencentra rekenen hetzelfde tarief aan.

Voorwaarden voor de begeleider(s): 

Tijdens de praktische proef word je vergezeld door één van je begeleiders of een professionele rijlesgever. Mocht je tijdens de oefenperiode alleen rijden dan kan je ook vergezeld worden door iemand die aan de algemene voorwaarde voor een passagier voldoet.

 • Indien je met een rijlesgever het praktijkexamen gaat afleggen, gebeurd dit met een auto van de rijschool.
 • Leg je het praktijkexamen af met een begeleider, dan doe je dat met een eigen auto.

Opgelet, als je het praktijkexamen met je eigen auto aflegt, moet je volgende documenten kunnen voorleggen: 

 • Geldig verzekeringsbewijs voor burgelijke aansprakelijkheid voor je auto
 • Inschrijvingsbewijs van je auto
 • Groene-nog geldige-keuringsbewijs van je auto
 • Belgische of Europese rijbewijs van je begeleider dat geldig is voor het besturen van de auto waarmee je het examen aflegt
 • Geldig identiteitsdocument van de begeleider
 • Je eigen geldig identiteitsdocument
 • Je voorlopig rijbewijs dat minstens 9 maanden geleden is afgeleverd als je het na 1 oktober 2017 aanvroeg. Of het getuigschrift dat je minstens 6 uur praktijkles hebt gevolgd bij een erkende rijschool na het vervallen van je voorlopig rijbewijs. Dan moet je ook een bewijs van je gemeente hebben dat je de minimale oefenperiode doorliep.
 • Vergeet ook je L-teken en de tweede achteruitkijkspiegel niet!

Je bengt geslaagd? Proficait, je krijgt in het examencentrum een document voor de aanvraag van het rijbewijs. Opgelet, iedereen die sinds 1/10/2017 in Vlaanderen het voorlopig rijbewijs heeft aangevraagd zal een terugkommoment moeten volgen! 

Je bent niet geslaagd? Jammer, misschien had je last van stress? Oefen nog wat meer en probeer een tweede keer! Opgelet, indien je twee keer niet geslaagd bent, moet je minstens 6 uur praktijkles volgen bij een erkende rijschool voor je opnieuw het examen mag afleggen.

 

Terugkommoment

Iedereen die sinds 1 oktober 2017 in Vlaanderen het voorlopig rijbewijs heeft aangevraagd, zal ook een ‘terugkommoment’ moeten volgen. De bestuurder krijgt enige tijd na het behalen van het definitieve rijbewijs een uitnodiging om een opleidingsmoment van 4 uur te gaan volgen. Dat bestaat uit een groepsgesprek over attitude op de weg en praktijkoefeningen op een privé-terrein.

Dat zal moeten gebeuren van 6 tot 9 maanden na het behalen van het definitieve rijbewijs. De eerste terugkommomenten zullen pas in januari 2019 georganiseerd worden.

Het terugkommoment kost je €100,00. Indien je het niet volgt of niet tijdig, dan riskeer je een administratieve sanctie die kan oplopen tot €4000,00.

 

Privacy & Cookies: Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, ga je akkoord met ons privacy beleid